Czy zadatek jest wymagany?

Tak, jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie w razie rezygnacji. Wysokość to około 15% kwoty.