Czy oferta zawiera foto-album, foto-książkę?

Niestety nie, dodatkowo jeżeli Państwo sobie życzą istnieje możliwość zakupu w/w przedmiotów.